Japonia TELECOM Cert

krótkie wprowadzenie

Ustawa radiowa wymaga zatwierdzenia modelu (tj. certyfikacji zgodności technicznej) określonego urządzenia radiowego. Certyfikacja jest obowiązkowa, a jednostka certyfikująca jest zarejestrowaną jednostką certyfikującą uznaną przez MIC w wyznaczonym obszarze urządzeń radiowych. TELEC (Centrum Inżynierii Telekomunikacyjnej) jest głównym zarejestrowana jednostka certyfikująca certyfikację zgodności urządzeń radiowych w Japonii.

telecom